Free Youtube to Mp4 Converter 4.1.59.922

Free Youtube to Mp4 Converter 4.1.59.922

Media Freeware – 7,5MB – Freeware
Youtube miễn phí để chuyển đổi MP4 dạng phương tiện truyền thông phần mềm miễn phí là một hỗn hợp với một chuyển đổi video mà sẽ tải về Youtube video yêu thích của bạn và chuyển đổi chúng để định dạng tập tin MP4 Youtube downloader. Các ứng dụng có nhiều tính năng hữu ích mà làm cho ứng dụng này một ứng dụng phải có cho những người muốn có Youtube video trên máy tính của họ. Khi bạn nhập một liên kết, các ứng dụng sẽ kiểm tra nó cho tính hợp lệ và nếu nó là một liên kết Youtube video, sau đó nó sẽ được thêm vào danh sách tải về. Số lượng các liên kết nhập khẩu có thể là nhiều hơn một và tải xuống ứng dụng và chuyển đổi chúng cùng một lúc. Có một nút "Thêm số lượng lớn URL" nhập khẩu danh sách Youtube liên kết một lúc một dòng và trước khi tải về nó kiểm tra tất cả các liên kết cho tính hợp lệ và sau đó thêm họ để tải xuống danh sách. Có là một tab Tìm kiếm để tìm kiếm video cụ thể và các kết quả có thể được thêm vào để tải xuống danh sách. Tab cài đặt có rất nhiều thông số để thiết lập và làm cho các ứng dụng làm việc theo cách bạn muốn. Nếu bạn kết nối với internet thông qua một máy chủ proxy, sau đó bạn có thể nhập ủy nhiệm của bạn mà là ở tab cài đặt và để cho các ứng dụng tải về video thông qua máy chủ proxy đó. Bạn có thể chỉ định số lượng tải song song. Vì vậy nếu bạn có một kết nối internet tốc độ thấp sau đó bạn có thể làm giảm chúng để tránh tải về lỗi.

Tổng quan

Free Youtube to Mp4 Converter là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Media Freeware.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.539 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Free Youtube to Mp4 Converter là 4.3.49.521, phát hành vào ngày 27/05/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 01/05/2015.

Free Youtube to Mp4 Converter đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,5MB.

Free Youtube to Mp4 Converter Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Free Youtube to Mp4 Converter!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.539 UpdateStar có Free Youtube to Mp4 Converter cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại